ברוכים הבאים למרחב תוכנית מפרש תשפ"א

תכנית "מפרש" הוקמה בשנת 2012 במטרה ליצור פלטפורמה מקצועית ואיכותית לפיתוח יזמות וחדשנות חינוכית. זאת באמצעות פתיחת אפשרויות חדשות, ליוזמות ולפעולות של מורים ומנהלים, שיביאו לצמיחה והעצמת איכויות ההוראה והלמידה בבית הספר. בראייה מערכתית לטווח הארוך אנו מאמינים שמנהלי בתי הספר, כמנהיגים בקהילתם המקצועית, יהוו את המפתח להובלת יוזמות ושינוי במערכת החינוך

אנו מעוניינים לאפשר למנהלי בתי הספר וצוותיהם להוביל את מערכת החינוך למקומות איכותיים ומקצועיים יותר. לשם כך, יצרנו "חממות ליזמות חינוכית". מטרתן של "החממות החינוכיות" היא לקדם את בנייתן של רשתות יזמים ובדומה לכל מגזר תעשייתי המקדם יזמות, קהילות היזמים מהוות בסיס ללמידה בלתי פוסקת, התעדכנות ויצירת הזדמנויות חדשות

באמצעות חממות אלו, יכולים מנהלי בתי ספר לרכוש ידע ולקבל ליווי בהובלת היוזמה שלהם. יוזמות אלו ייצרו תהליך מעגלי, המתבסס על איסוף מידע, ארגונו, בניית רעיון, גיבושו והוצאתו לפועל.

החממה הראשונה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג. כאשר, בתכנית העמיתים של החממה השתתפו 10 מנהלים ומנהלות מארבעה מחוזות של משרד החינוך. בנוסף, תיפתח במהלך השנה "חממה פתוחה" שתאפשר למנהלים רבים ולבעלי עניין נוספים להתייעץ ולהסתייע בידע ובמומחיות המצטברת