מפגש הכרות דרך אבני ערכים

מפגשי קפה קהילתי א-ב 

שיח ומיון שגרות בית ספריות :שש"ש- שימור, שיפור, שינוי. תבלין חדש  4.11- 11.11 מפגש מחנכים הנהגה- כתיבת קוד אתי, ווטסאפ כיתתי, דרכי התקשרות , מצוינות בנבון