יצחק נבון

המידע מאתר הכנסת

נשיא מדינת ישראל בשנים 1978–1983

נולד ב-9 באפריל 1921 בירושלים. נפטר ב-7 בנובמבר 2015

השכלה: בעל תואר ראשון בספרות עברית, בשפה הערבית, בתרבות האסלאם ובחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים

מילא תפקידים ציבוריים נוספים, ובהם: מנהל המחלקה הערבית של ה"הגנה", המזכיר המדיני של שר החוץ משה שרת, המזכיר המדיני של ראש הממשלה דוד בן-גוריון, מנהל מחלקת התרבות במשרד החינוך והתרבות, סגן יושב-ראש הכנסת, שר בממשלות ישראל, סגן ראש הממשלה וחבר הכנסת מהכנסת השישית עד הכנסת התשיעית ומהכנסת האחת-עשרה עד הכנסת השתים-עשרה.

השתייכות מפלגתית: רשימת פועלי ישראל (רפ"י), המערך, מפלגת העבודה הישראלית