דיוור המועצה - העשייה בבית ספרנו !!

מידי שבוע עולה לאוויר מידעון המושבה ובה המידע על מה שקרה בשבוע האחרון בישוב . בית הספר מעביר מידע על האירועים העיקרים שהתרחשו בו והם מופיעים בעמוד מיוחד המוקדש לנו .