יחידות מתוקשבות בחינוך הלשוני

מאגר משימות . בוחרים שכבה ומשימה ומשייכים אותה לתלמידים .