משתתפים בתוכנית :

שימו לב לשינוי -

פלתורה - לכיתות ד-ה. אקסליום לכיתות א-ג .