הודעות משרד החינוך-

הנחיות ללמידה בחירום - לאחר הודעה רשמית!

הנחיות לצוות המורים , תלמידים והורים

1. מקבלים מהמורה / מחלקים לתלמידים בכיתה שם משתמש וסיסמה לשימוש באתר ביה"ס

2. נכנסים לאתר פעילויות למידה בחירום שלנו .

3. בוחרים את הכיתה , אם לא רואים את הכיתה מכניסים את קוד הכיתה .

4. פועלים לפי המשימות , פעילויות של כל כיתה .

בהצלחה !!

כניסה למרחבי כיתות ב- google classroom למשימות מתוקשבות ופעילויות .

הנחיות לשעת חירום - אתר משרד החינוך

רעידת אדמה

קיימת חשיבות רבה לחידוד וריענון ההנחיות בדבר שמירת הכשירות ותקינות מערכת ההתרעה המקומית

לרעידת אדמה במוסדות החינוך, לאור הישנות אירועי רעידות האדמה באזורים שונים בארץ.

למידע נוסף על רעידות אדמה:

לצפייה בהנחיות לבחירת נתיב מילוט בבית ספר:

לצפייה בסרטון הדרכה למורים ולתלמידים העוסק בכללי התנהגות בעת התרחשות צונאמי בישראל:

חפץ חשוד

קיימת חשיבות רבה לחידוד וריענון ההנחיות בדבר ערנות ומודעות לחפצים חשודים, אם במרחבים ציבוריים ואם בטיולים בשטחים פתוחים

למידע נוסף ולחומרי הדרכה בנושא חפצים חשודים:

לצפייה בסרטוני הדרכה על טיולים ושטחי אש:


הנחיות לבעלי תפקידים בבית הספר וחומרים מקצועיים