הורים יקרים 🌸

לנוכח החלטת פיקוד העורף חוזרים ללמידה רגילה . עדכון מצב - מצב שיגרה

יש להמתין להודעות רשמיות מבית הספר ולהימנע מהפצת הודעות לא מאומתות

הנחיות לשעת חירום - אתר משרד החינוך

רעידת אדמה

קיימת חשיבות רבה לחידוד וריענון ההנחיות בדבר שמירת הכשירות ותקינות מערכת ההתרעה המקומית

לרעידת אדמה במוסדות החינוך, לאור הישנות אירועי רעידות האדמה באזורים שונים בארץ.

למידע נוסף על רעידות אדמה:

לצפייה בהנחיות לבחירת נתיב מילוט בבית ספר:

לצפייה בסרטון הדרכה למורים ולתלמידים העוסק בכללי התנהגות בעת התרחשות צונאמי בישראל:

חפץ חשוד

קיימת חשיבות רבה לחידוד וריענון ההנחיות בדבר ערנות ומודעות לחפצים חשודים, אם במרחבים ציבוריים ואם בטיולים בשטחים פתוחים

למידע נוסף ולחומרי הדרכה בנושא חפצים חשודים:

לצפייה בסרטוני הדרכה על טיולים ושטחי אש:

הודעות משרד החינוך-

הנחיות לבעלי תפקידים בבית הספר וחומרים מקצועיים