אקטואליה ישראלית - נושאי המשרה הבכירים בישראל

דמויות מופת - גברים ונשים שעיצבו את חיינו במדינת ישראל

ועוד דמויות מופת בקרוב ובאתר של משרד החינוך .