WhatsApp Video 2022-09-21 at 09.51.44.mp4
WhatsApp Video 2022-09-21 at 09.53.01.mp4

הפסקה פעילה בהובלת כיתה ה3 . 21.9.2022