תכנית לעשיית הטוב והתנדבות בבית הספר ובמושבה שלנו.- שקופית וצילום של מחברת המעשים הטובים.