הורים יקרים

שישי אישי עם מנהלת בית הספר – משתפים בהצלחות

למידה מהצלחות הינה תפיסה הרואה בניתוח ובהבנה עמוקה של הצלחות כלי רב עוצמה לפיתוח אישי, צוותי וארגוני. התפיסה דוגלת בחיפוש ובלמידה של "מחוללי הצלחה" באופן ההופך את הידע האישי לידע קבוצתי בר יישום המאפשר שיפור מתמשך תוך העצמת הפרט והקבוצה

? למה חשוב ללמוד מהצלחות

הצלחות אינן קורות במקרה , למידה מהצלחות משדרת אופטימיות, משפרת מוטיבציה ומעודדת את האדם להמשיך ולהשתפר. למידה מהצלחות מגדילה את כמות נכסי הידע בקהילת הלומדים, מחדשת אותם

. הלמידה מהצלחות מאפשרת להפוך ידע סמוי לידע גלוי ומכוון פעולה הלמידה מהצלחות מאפשרת לייצר עבודת צוות טובה יותר

מדי יום שישי אפגש עם תלמידים מכיתות ב' ג' ,תלמיד מכל כיתה, לשיח משותף על הצלחות

כל אחד מהילדים יספר על הצלחה שהייתה לו לאחרונה ויקשיב להצלחות של החברים. במהלך המפגש הילדים יתכבדו במיץ ועוגיות ובסופו כל תלמיד יקבל תעודה . המתארת את ההצלחה שהציג בפני כל הקבוצה

בברכה, אריאלה