תכנית אל תלעגו לי פותחה במקור בארה"ב על ידי ארגון בשם "Operation Respect".

התוכנית מקדמת חברה אכפתית, סביבה בטוחה ומכבדת וקבלת השונה בחברה רב תרבותית.

התכנית הותאמה ופותחה במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) לבתי-הספר היהודיים והערביים בישראל,

בתמיכה ובסיוע של שגרירות ארה"ב בישראל ובשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך .

---------------------------------------

התכנית מהווה כיום חלק מתוכנית "כישורי חיים", שפ"י משרד החינוך.

יוצרים סביבה בטוחה ומכבדת - תכנית מערכתית למניעת הצקה לאלימות לבתי הספר היסודיים - בעברית, בערבית

מפגשים בחברה הישראלית - יוצרים סביבה בטוחה ומכבדת - בעברית, בערבית

תוכנית עוגנים - כישורי חיים

היחידה אל תלעגו לי ובתוכה קבלת השונה בפרק 5 יחידה בכישורי חיים