בשבועים האחרונים למדנו יחד את אורחות החיים והתקנון מורים ותלמידים

השבוע 21.9 התחלנו להתחייב ולחתום על אורחות החיים למוגנות וביטחון אישי של כל אחת ואחד בנבון

בקרוב מצגת התחייבות על אורחות חיים בית ספרית - כיתתית - אישית .