תשפ"א -

אוקטובר


מתחילה שנה - יוצאים ללמידה מרחוק .

תש"ף ..