בית ספר נבון – יצירתיות ויזמות

בית הספר הממלכתי "נבון" נפתח בשנת הלימודים תשע"ו, כבית ספר צומח, המהווה בית חם לתלמידיו. בית הספר מטפח תהליכי למידה משמעותיים, צמיחה והתפתחות אישית תוך קידום אקלים חינוכי מיטבי

הייחודיות שלנו

בבית ספר נבון אנו מטפחים חשיבה יצירתית בדגש על יזמות בבית הספר ובקהילה. חשיבה יצירתית, גמישות מחשבתית וקידום רעיונות לכדי יוזמות הנן מיומנויות נרכשות, הדרושות לתלמידים ובכלל, לנו כבני אדם במאה ה 21 בהתאם, באמצעות מנוע היזמות - פיתוח יזמים ויוזמות של הצוות החינוכי, התלמידים וההורים אנו מקדמים פדגוגיה חדשנית ויצירתית בבית הספר

הדרך שלנו

בבית הספר "נבון" אנו מייצרים סביבת לימודים פיזית, רגשית, התנהגותית וחברתית, המטפחת יצירתיות ויזמות תוך שילובן והתאמתן לתכנית הלימודים בעבודתינו בבית הספר בחרנו שישה עקרונות מנחים איתם אנו עובדים: מגוון ובחירה, סקרנות, התנסות, יצירתיות, חשיבה ואתגר. באמצעותם, אנו מובילים חדשנות פדגוגית, המשלבת תכנית לימודים עשירה, חווייתית ורלוונטית לעולם הילדים, המאפשרת להם ביטוי אישי והצגת תחומי עניין תוך חיבור לנלמד ובדגש על תהליכי למידה משמעותיים אנו מעודדים להתפתחות וצמיחה של בוגרים המאמינים בעצמם, המבטאים את רעיונותיהם, מאוויהם ודעותיהם בשיח מכבד ובעשייה התנסותית משמעותית בגינה הלימודית, בחדר המייקרים, בסדנת האומנות, בחדר השיח מלב אל לב ובשיעורים השונים בכיתות. כל זאת, בדגש על ערכים חברתיים, מיומנויות וכישורים אישיים ובין אישיים, המקדמים תהליכי רווחה נפשית ואקלים חינוכי מיטבי. אנו שמים דגש על הטמעה של שיח דבור משמעותי ומיטבי בין כל באי בית הספר הן באמצעות שיח עמיתים ודיונים קבוצתיים במהלך השיעורים והן באמצעות שיחות מלב אל לב קבוצתיות וזמן מורה תלמיד

בבית הספר פועל צוות חינוכי המשתלם ומתפתח בשיטות הוראה ייחודיות ומגוונות, המטפחות בלומדים חשיבה יצירתית, מוטיבציה, תחושת מסוגלות עצמית בדגש על הנעה ופיתוח ליזמות אנו שואפים להטמיע ולהנחיל בילדים את האהבה לספר ולמילה הכתובה, את ההנאה והחוויה בקריאה, תוך לימוד הרעיונות, המסרים והערכים, הפנמתם ויישומם אנו מאמינים בקשרי קהילה ושואפים לשלב את הקהילה בעשייה החינוכית של בית הספר, ביוזמותיו תוך חיבור לקהילה הנבנית והמתפתחת סביב