כניסה לגוגל חינוכי - בית ספר "נבון"

בית ספר "נבון" שמח להוביל את מהפכת בתי הספר שחברו לגוגל העולמי ומשתמשים בכלי גוגל מתקדמים לפעילויות חינוכיות בבית הספר במחוז מרכז . הכניסה באמצעות שם המשתמש וסיסמת משרד החינוך ושאר ספקי התוכן שלנו .